Municipalizacija > Services

Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc iaculis purus at lectus viverra rutrum ut vel eros.

Services grid 3

Pregled zastupljenosti općina Na ovoj stranici možete pronaći mape zastupljenosti općina u zakonodavnim tijelima na različitim razinama, u mandatnom periodu 2010-2014. Iako kantonalne skupštine, odnosno, donji domovi parlamenata na državnoj i entitetskoj razini NISU predstavnička tijela općina, ovdje predstavljeni podaci odnose se na općine prebivališta izabranih zastupnika, iako struktura uprave ovakva kakva je apsolutno ne...
Read more
Parlamentarna skupština BiH Pregled zastupljenosti općina u Parlamentarnoj skupštini BiH prema općinama prebivališta 42 zastupnika. Kanton 1: Bihać, Cazin, Velika Kladuša Kanton 3: Gradačac, Tuzla, Živinice Kanton 4: Kakanj, Tešanj, Zavidovići, Zenica Kanton 7: Konjic, Mostar Kanton 8: Posušje, Široki Brijeg Kanton 9: Centar Sarajevo, Ilidža, Novo Sarajevo, Vogošća Kanton 10: Livno RS: Banja Luka,...
Read more

Services grid 4

Pregled zastupljenosti općina Na ovoj stranici možete pronaći mape zastupljenosti općina u zakonodavnim tijelima na različitim razinama, u mandatnom periodu 2010-2014. Iako kantonalne skupštine, odnosno, donji domovi parlamenata na državnoj i entitetskoj razini NISU predstavnička tijela općina, ovdje predstavljeni podaci odnose se na općine prebivališta izabranih zastupnika, iako struktura uprave ovakva kakva je apsolutno ne...
Parlamentarna skupština BiH Pregled zastupljenosti općina u Parlamentarnoj skupštini BiH prema općinama prebivališta 42 zastupnika. Kanton 1: Bihać, Cazin, Velika Kladuša Kanton 3: Gradačac, Tuzla, Živinice Kanton 4: Kakanj, Tešanj, Zavidovići, Zenica Kanton 7: Konjic, Mostar Kanton 8: Posušje, Široki Brijeg Kanton 9: Centar Sarajevo, Ilidža, Novo Sarajevo, Vogošća Kanton 10: Livno RS: Banja Luka,...
Zastupnički dom Parlamenta FBiH Pregled zastupljenosti općina u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH prema općinama prebivališta 98 zastupnika Kanton 1: Bihać, Bužim, Cazin, Ključ, Sanski Most Kanton 2: Orašje Kanton 3: Banovići, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Tuzla Kanton 4: Kakanj, Tešanj, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče Kanton 5: Goražde Kanton 6: Bugojno, Busovača, Donji...
Narodna skupština RS Pregled zastupljenosti općina u Narodnoj skupštini Republike Srpske prema općinama prebivališta 83 zastupnika Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Bratunac, Derventa, Doboj, Donji Žabar, Foča, Gacko, Gradiška, Istočno Sarajevo, Kneževo, Kostajnica, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Laktaši, Milići, Modriča, Nevesinje, Novi Grad, Pale, Prijedor, Prnjavor, Ribnik, Rogatica, Sokolac, Srbac, Šipovo, Teslić, Trebinje, Ugljevik, Vlasenica, Vukosavlje,...
Skupština Unsko-sanskog kantona Pregled zastupljenosti općina u Skupštini Unsko-sanskog kantona prema općinama prebivališta 30 zastupnika U Skupštini Unsko-sanskog kantona NEMA zastupnika iz općina Bosanski Petrovac i Ključ
Skupština Posavskog kantona Pregled zastupljenosti općina u Skupštini Posavskog kantona prema općinama prebivališta 21 zastupnika

Services grid 5

Pregled zastupljenosti općina

Pregled zastupljenosti općina Na ovoj stranici možete pronaći mape zastupljenosti općina u zakonodavnim tijelima na različitim razinama, u mandatnom periodu 2010-2014. Iako kantonalne skupštine, odnosno, donji domovi parlamenata na državnoj i entitetskoj razini NISU predstavnička tijela općina, ovdje predstavljeni podaci odnose se na općine prebivališta izabranih zastupnika, iako struktura uprave ovakva kakva je apsolutno ne...

Parlamentarna skupština BiH

Parlamentarna skupština BiH Pregled zastupljenosti općina u Parlamentarnoj skupštini BiH prema općinama prebivališta 42 zastupnika. Kanton 1: Bihać, Cazin, Velika Kladuša Kanton 3: Gradačac, Tuzla, Živinice Kanton 4: Kakanj, Tešanj, Zavidovići, Zenica Kanton 7: Konjic, Mostar Kanton 8: Posušje, Široki Brijeg Kanton 9: Centar Sarajevo, Ilidža, Novo Sarajevo, Vogošća Kanton 10: Livno RS: Banja Luka,...

Zastupnički dom Parlamenta FBiH

Zastupnički dom Parlamenta FBiH Pregled zastupljenosti općina u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH prema općinama prebivališta 98 zastupnika Kanton 1: Bihać, Bužim, Cazin, Ključ, Sanski Most Kanton 2: Orašje Kanton 3: Banovići, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Tuzla Kanton 4: Kakanj, Tešanj, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče Kanton 5: Goražde Kanton 6: Bugojno, Busovača, Donji...