Municipalizacija > Zastupnički dom Parlamenta FBiH

Zastupnički dom Parlamenta FBiH

Pregled zastupljenosti općina u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH prema općinama prebivališta 98 zastupnika

Kanton 1: Bihać, Bužim, Cazin, Ključ, Sanski Most
Kanton 2: Orašje
Kanton 3: Banovići, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Tuzla
Kanton 4: Kakanj, Tešanj, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče
Kanton 5: Goražde
Kanton 6: Bugojno, Busovača, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, Novi Travnik, Travnik, Vitez
Kanton 7: Čitluk, Konjic, Mostar
Kanton 8: Grude, Ljubuški, Široki Brijeg
Kanton 9: Vogošća; Sarajevo* (s obzirom da ne raspolažemo podacima o općini prebivališta nekih od zastupnika, ovdje je Sarajevo predstavljeno kao jedna jedinica)
Kanton 10: Drvar, Livno, Tomislavgrad