Skupština Zapadno-hercegovačkog kantona

Pregled zastupljenosti općina u Skupštini Zapadno-hercegovačkog kantona prema općinama prebivališta 23 zastupnika