Skupština Unsko-sanskog kantona

Pregled zastupljenosti općina u Skupštini Unsko-sanskog kantona prema općinama prebivališta 30 zastupnika

U Skupštini Unsko-sanskog kantona NEMA zastupnika iz općina Bosanski Petrovac i Ključ