Skupština Posavskog kantona

Pregled zastupljenosti općina u Skupštini Posavskog kantona prema općinama prebivališta 21 zastupnika