Skupština Kantona Sarajevo

Pregled zastupljenosti općina u Skupštini Kantona Sarajevo prema općinama prebivališta 35 zastupnika