Municipalizacija > Pregled zastupljenosti općina

Pregled zastupljenosti općina

Na ovoj stranici možete pronaći mape zastupljenosti općina u zakonodavnim tijelima na različitim razinama, u mandatnom periodu 2010-2014. Iako kantonalne skupštine, odnosno, donji domovi parlamenata na državnoj i entitetskoj razini NISU predstavnička tijela općina, ovdje predstavljeni podaci odnose se na općine prebivališta izabranih zastupnika, iako struktura uprave ovakva kakva je apsolutno ne osigurava odgovornost izabranih zastupnika spram izbornih jedinica, odnosno, biračkog tijela. No to je upravo jedno od pitanja koje predloženi model municipalizacije mijenja.

Za vizuelni prikaz, izaberite razinu zakonodavne vlasti iz padajućeg izbornika iznad.

Kratak brojčani pregled općina „zastupljenih“ kroz izabrane članove parlamenata

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH

  • Broj zastupnika: 42
  • Broj općina u izbornim jedinicama: 143
  • Broj zastupljenih općina: 30

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH

  • Broj zastupnika: 98
  • Broj općina u izbornim jedinicama: 79 + Brčko Distrikt
  • Broj zastupljenih općina: 39* (napomena: 4 sarajevske gradske općine grupirane su u jednu jedinicu zbog nedostupnosti tačnih podataka)

Narodna skupština Republike Srpske

  • Broj zastupnika: 83
  • Broj općina u izbornim jedinicama: 63 + Brčko Distrikt
  • Broj općina: 35 (uključujući Brčko Distrikt)

Kada govorimo o sastavima kantonalnih skupština, treba poći od činjenice da ustavi nekih kantona (Posavskog, Zapadno-hercegovačkog i Kantona 10) izričito propisuju da će sve općine u sastavu kantona biti zastupljenje u zakonodavnoj vlasti. Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Vladi povjarava odluku o utvrđivanju broja poslanika koje će, srazmjerno broju stanovnika, dati svaka od općina. Ustavi ostalih šest kantona nemaju odredbe koje osiguravaju obavezno učešće općina u sastavu kantonalnih skupština.