Narodna skupština RS

Pregled zastupljenosti općina u Narodnoj skupštini Republike Srpske prema općinama prebivališta 83 zastupnika

Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Bratunac, Derventa, Doboj, Donji Žabar, Foča, Gacko, Gradiška, Istočno Sarajevo, Kneževo, Kostajnica, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Laktaši, Milići, Modriča, Nevesinje, Novi Grad, Pale, Prijedor, Prnjavor, Ribnik, Rogatica, Sokolac, Srbac, Šipovo, Teslić, Trebinje, Ugljevik, Vlasenica, Vukosavlje, Zvornik
Brčko Distrikt